DISCLAIMER

In  deze  disclaimer  wordt  verstaan  onder:    

  • eigenaar: de eigenaar van de website (by Christina)
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • content: alle in de website aanwezige inhoud

Disclaimer  content  

Het  onderstaande  is  van  toepassing  op  alle  pagina’s  van  www.bychristina.nl. Door  de  website  te  gebruiken stemt  u  in  met  deze  disclaimer.  De  content  is  door  de  eigenaar  met  de  grootst  mogelijke  zorg  samengesteld, doch,  de  eigenaar  aanvaardt  geen  aansprakelijkheid  ten  aanzien  van  mogelijke  onjuistheden  van  het  getoonde.  

De  eigenaar  is  niet  verantwoordelijk  voor  content  op  de  aan  deze  website  gekoppelde  bestanden  en/ of websites  waarnaar  wordt  verwezen.  Ongeautoriseerd  of  oneigenlijk  gebruik  van  de  content  of  delen  daarvan maken  inbreuk  op  intellectuele  rechten.  Toestemming  tot  het  gebruik  van  de  getoonde  content  of  delen daarvan  op  publiekelijk  toegankelijke  plaatsen  dient  schriftelijk  aan  ons  te  worden  verzocht  via ons contactformulier.

Disclaimer  beeldmateriaal  

De  eigenaar  van  deze  website  gebruikt  voornamelijk  eigen  beeldmateriaal.  Toestemming  tot  het  gebruik  van het  beeldmateriaal  of  delen  daarvan  op  publiekelijk  toegankelijke  plaatsen  dient  schriftelijk  aan  ons  te  worden verzocht  via  ons contactformulier.    

Waar  gebruik  is  gemaakt  van  beeldmateriaal  van  derden  hebben  wij  getracht  te  achterhalen  bij  wie  de rechten  liggen  volgens  de  wettelijke  bepalingen.  Desondanks  kan  het  voorkomen  dat  getoond  fotomateriaal  niet voor  publiek  gebruik  is  vrijgegeven.  Uiteraard  zullen  wij  op  verzoek  zo  snel  mogelijk  informatie  en beeldmateriaal  verwijderen  indien  daarvoor  gegronde  redenen  bestaan.  

Nadere  informatie:  indien  u  nog  vragen  of  twijfels  heeft  kunt  u  contact  met  ons  opnemen.  Met  voorbehoud van  alle  rechten.